Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


  Kujawsko - Pomorskie Notowania Cen Rolniczych
   
 

W województwie Kujawsko – Pomorskim w czerwcu 2023 w porównaniu z majem 2023 – spadły ceny targowiskowe z wyjątkiem żyta, którego cena pozostała na tym samym poziomie co w miesiącu poprzednim, wzrost nastąpił w cenach żywca wieprzowego, macior oraz krów. Spadek cen wystąpił w skupie zbóż i rzepaku, spadły również ceny nawozów mineralnych z wyjątkiem polifoski 6. Średnie ceny kształtowały się następująco według danych portalu  „Kujawsko –Pomorskie Notowania  cen rolniczych”

   
 

Ceny zbóż 

W czerwcu ceny wszystkich zbóż uległy spadkowi w stosunku do miesiąca poprzedzającego. Największy spadek osiągnął jęczmień konsumpcyjny z 69 zł/dt na 62 zł/dt, jest to spadek o 10,14 %. Kolejno ceny: jęczmienia paszowego spadła o -6,94 % (67 zł/dt), pszenżyto paszowe -6,76 % (69 zł/dt), pszenica paszowa spadła o – 6,25 % ( 75 zł/dt). Spadki cen pa poziomie około 5 % zanotowano w cenach: pszenicy konsumpcyjnej – 4,71 % (81 zł/dt), żyto konsumpcyjne – 4,76 % (60 zł/dt), kukurydza- 4,82 % (79 zł/dt).

Cena rzepaku osiągnęła cenę 156 zł/dt, co dało spadek o 7,69 %.

   
 

Ceny skupu żywca

Ceny tucznika klasy 1 wzrosła  o 2,66 % z 8,28 zł/kg na 8,50 zł/kg. Ceny macior wybrakowanych z 6,27 zł/kg na 6,40 zł/kg, wzrost o 2,07 %.

Cena żywca wołowego (byki klasy Extra) spadła  w stosunku do miesiąca poprzedniego i wyniosła 11,97 zł/kg (spadek o 1,64 %). Cena krów kl.1 wzrosła w stosunku do miesiąca poprzedzającego o 0,35 % i wyniosła 8,66 zł/kg.

   
 

Ceny nawozów                                                   

W czerwcu ceny nawozów mineralnych spadły jedynym wyjątkiem jest cena polifoski 6, która wzrosła o 3,05 % i wyniosła 372 zł/dt. Największy spadek ceny na poziomie 25,86 %  nastąpił w saletra amonowa 34 % (172 zł/dt), sól potasowa 60 % spadek o 24,04 % (278 zł/dt), mocznik z inhibitorem – 15,36 % (248 zł/dt)

 
 

 

Ceny targowiskowe

W czerwcu ceny targowiskowe wszystkich produktów spadły w stosunku do zeszłego miesiąca, za wyjątkiem ceny żyta która utrzymuje się na tym samym poziomie co w maju. Największy spadek odnotowało pszenżyto – 7,26 %, kolejno: jęczmień – 6,35 %, pszenica – 3,62 %, ziemniaki – 2,60 %.

Zestawienie tabelaryczne

Opracowanie: Justyna Kryger

na podstawie "Kujawsko - Pomorskie Notowania cen rolniczych" KPODR w Minikowie,  www.notowania.kpodr.pl
Cena mocznika w formie granulowanej od stycznia do sierpnia, cena mocznika z inhibitorem od września 2021