Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


  Kujawsko - Pomorskie Notowania Cen Rolniczych
   
 

W województwie Kujawsko – Pomorskim we wrześniu 2023 w porównaniu z sierpniem 2023 – ceny są zróżnicowane we wszystkich badanach rynkach występują zarówno wzrosty, utrzymanie poziomu oraz spadki cen. Największy wzrost w cenach targowiskowych wystąpił w przypadku ziemniaków, największy spadek natomiast pszenicy. W cenach żywca zanotowano głównie spadki jedyny wzrost wykazał żywiec wołowy. Wzrosty w cenach zbóż wystąpiły w jęczmieniu konsumpcyjnym oraz rzepaku, pozostałe ceny pozostały na podobnym poziomie co w sierpniu lub nieznacznie spadły. Największy spadek w cenie nawozów wystąpił w soli potasowej, jedyny wzrost odnotowano w saletrze amonowej. Średnie ceny kształtowały się następująco według danych portalu  „Kujawsko –Pomorskie Notowania  cen rolniczych”

   
 

Ceny zbóż 

Jedyny wzrost osiągnął jęczmień konsumpcyjny z 69 na 70 zł/dt (jest to wzrost o 1,45 %). Na tym samym poziomie co w miesiącu poprzednim utrzymały się ceny żyta konsumpcyjnego i jęczmienia paszowego odpowiednio 62 i 68 zł/dt. Spadły ceny pozostałych zbóż, pszenica paszowa – 5,06 % (z 79 na 75 zł/dt), kukurydza – 4,88 % (z 82 na 78 zł/dt), pszenżyto paszowe – 2,78 % (z 72 na 70 zł/dt), pszenica konsumpcyjna – 1,11 % (z 90 na 89 zł/dt). 

Cena rzepaku osiągnęła cenę 177 zł/dt, co dało wzrost o 0,57 %.

   
 

Ceny skupu żywca

Ceny tucznika klasy 1 spadła  o 4,60 % z 7,82 zł/kg na 7,46 zł/kg. Ceny macior wybrakowanych z 5,77 zł/kg na 5,42 zł/kg, spadek o 6,07 %.

Cena żywca wołowego (byki klasy Extra) wzrosła  w stosunku do miesiąca poprzedniego i wyniosła 11,13 zł/kg (wzrost o 1,18 %). Cena krów kl.1 spadła w stosunku do miesiąca poprzedzającego o 2,07 % i wyniosła 8,03 zł/kg.

   
 

Ceny nawozów                                                   

We wrześniu ceny nawozów mineralnych w większości spadły w stosunku do miesiąca poprzedniego. Jedyny wzrost wystąpił w cenie saletry amonowej 34% + 1,21 % (z 165 na 167 zł/dt). Natomiast spadły ceny, soli potasowej 60 % - 20,57 % (z 282 na 224 zł/dt), superfosfat wzbogacony 40% - 3,55 % (z 310 na 299 zł/dt), polifoska 6 – 2,84 % (z 352 na 342 zł/dt), mocznik z inhibitorem – 2,44 % (z 246 na 240 zł/dt).

   
 

Ceny targowiskowe

We wrześniu ceny targowiskowe były zróżnicowane. Największy wzrost wystąpił w cenie ziemniaków z 233 na 257 zł/dt (+ 10,30 %), następnie jęczmień z 112 na 118 zł/dt, żyto z 78 na 80 zł/dt. Największy spadek w cenach targowiskowych wystąpił w pszenicy z 130 na 120 zł/dt oraz pszenżyto z 107 na 103 zł/dt.

 
Zestawienie tabelaryczne
 
 

Opracowanie: Justyna Kryger

na podstawie "Kujawsko - Pomorskie Notowania cen rolniczych" KPODR w Minikowie,  www.notowania.kpodr.pl
Cena mocznika w formie granulowanej od stycznia do sierpnia, cena mocznika z inhibitorem od września 2021