Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Obligatoryjny Krajowy System e – Faktur dla każdego podatnika od 1 lipca 2024 roku

 

Od 1 lipca 2024 roku zostanie wprowadzony obowiązek wystawiania i przyjmowania faktur w formie elektronicznej w nowym systemie - specjalnej aplikacji, w której każdy podatnik będzie wystawiać i otrzymywać faktury, 
tzw. ustrukturyzowane.

Faktura ustrukturyzowana to inaczej faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę.

Faktury wystawiane w KSeF będą jedyną formą, w jakiej będzie można wystawiać faktury.

Podatnicy będą mogli korzystać z bezpłatnych narzędzi, jakie oferuje Ministerstwo Finansów, bądź z programów komercyjnych. Zobowiązani do przystąpienia do KSeF są zarówno podatnicy czynni, jak również zwolnieni z VAT.

Nowy System ma na celu uporządkowanie oraz ułatwienie podatnikom wystawianie oraz wysyłanie faktur. Jest to miejsce, w którym każdy podatnik będzie musiał również pobrać faktury zakupowe. Dostęp do aplikacji wymaga danych autoryzacyjnych. Dodatkowo istnieje również możliwość nadania innemu podmiotowi uprawnień do wystawienia lub dostępu do e-Faktur oraz do nadawania dalszych uprawnień, np. pełnomocnictwo dla biura rachunkowego. Przedmiotowe pełnomocnictwa będą wymagać złożenia zawiadomienia ZAW-FA (ZAWIADOMIENIE O NADANIU LUB ODEBRANIU UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z KRAJOWEGO SYSTEMU E-FAKTUR) składanego we właściwym Urzędzie Skarbowym. 

Od stycznia 2022 roku podatnicy mogli przystępować do Krajowego Systemu e – Faktur. Ministerstwo Finansów przewidziało zachętę dla podatników dobrowolnie przystępujących do Systemu i wystawiających jedynie faktury ustrukturyzowane, a mianowicie 40 dniowy zwrot podatku naliczonego, jednakże przy jednoczesnym zachowaniu określonych warunków.

Reasumując, nowa aplikacja może przynieść wiele korzyści - na przykład w prawidłowym określeniu daty obowiązku podatkowego, w szczególności podczas rozliczania faktur korygujących. Jednakże, jak każda nowość, budzi wiele wątpliwości i kontrowersji, na przykład co w przypadku przerw w dostawie prądu, bądź problem z łączem internetowym.

 

Źródła:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

podatki.gov.pl

Fot. pixabay


Ewa Stodolna

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
LISTOPAD 2023

 

 

 

 

Wróć Drukuj