Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Wzrost minimalnego wynagrodzenia, wyższe składki ZUS, zwiększony limit dla działalności nierejestrowanej

 

Wraz z nowym rokiem zawsze wzrastają:

  • minimalne wynagrodzenie dla pracowników,
  • składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców,
  • limit przychodów dla działalności nierejestrowanej.

 

Minimalne wynagrodzenie

W 2024 r. będziemy mieli dwie podwyżki płacy minimalnej. 1 stycznia 2024 r. była pierwsza – znaczna, bo w porównaniu do roku ubiegłego mamy wzrost aż o 642 zł. Aktualnie – minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł, natomiast od 1 lipca wyniesie 4300 zł.

Wzrosła również minimalna stawka godzinowa, która obecnie wynosi 27,70 zł, a od 1 lipca będzie wynosiła 28,10 zł.

 

Składki ZUS

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2024 roku znacznie wyższe składki ZUS niż w 2023 r. Pełne składki dla przedsiębiorców w 2024 wynoszą 1600,32 zł (bez składki zdrowotnej).

Początkujący przedsiębiorcy mają możliwość opłacania składek preferencyjnych. Z racji, że ich wysokość uwarunkowana jest minimalnym wynagrodzeniem, to w 2024 r. składki preferencyjne wynoszą od 1 stycznia 402,65 zł a od 1 lipca ulegną zmianie i będą wynosiły 408,16 zł (bez składki zdrowotnej).

Powyższe wartości nie zawierają składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej w 2024 r. analogicznie do roku poprzedniego, jest wyliczana dla każdego przedsiębiorcy oddzielnie, ponieważ będzie zróżnicowana w zależności od formy opodatkowania, jaką wybrał dany przedsiębiorca.


Działalność nierejestrowana

W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wzrasta dwukrotnie, to mamy dwa limity dla działalności nierejestrowanej:

  • od 1 stycznia 2024 r. limit wynosi 3181,50 zł (75% od 4242 zł pensji minimalnej brutto)
  • od 1 lipca 2024 r. limit wyniesie  3225 zł (75% od 4300 zł pensji minimalnej brutto).

Są to limity miesięczne.

 

Źródło:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
    w 2024 r. Dz. U. 2023, poz. 1893
  2. www.zus.pox.pl

Fot. pixabay

 


Marta Knop-Kołodziej
Gł. spec. ds. podatków
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
STYCZEŃ 2023

 

Wróć Drukuj