Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


    Kujawsko - Pomorskie Notowania Cen Rolniczych

 

W województwie Kujawsko – Pomorskim w styczniu 2024 w porównaniu z grudniem 2023 – ceny są zróżnicowane we wszystkich działach występują zarówno wzrosty, utrzymanie poziomu oraz spadki. Największy wzrost w  cenach targowiskowych wystąpił w przypadku żyta, największy spadek natomiast ziemniaków. Zanotowano wzrost w cenach żywca wołowego, spadek w cenach skupu krów, oraz żywca wieprzowego i macior. W cenach skupu zbóż pszenżyto paszowe pozostało na tym samym poziomie co w miesiącu poprzednim, spadły ceny żyta konsumpcyjnego, pszenicy paszowej oraz pszenicy konsumpcyjnej, wzrosły natomiast ceny jęczmienia konsumpcyjnego, jęczmienia paszowego i kukurydzy. Cena rzepaku wzrosła w stosunku do miesiąca poprzedniego. Spadek ceny na rynku nawozów mineralnych wystąpił w przypadku saletry amonowej 34%, mocznika z inhibitorem, soli potasowej 60 % i polifoski 6, wzrosły natomiast ceny superfosfatu wzbogaconego 40%. Średnie ceny kształtowały się następująco według danych portalu  „Kujawsko –Pomorskie Notowania  cen rolniczych”:

     
 

Ceny zbóż

Na tym samym poziomie co w miesiącu poprzednim utrzymała się cena pszenżyta paszowego. Spadły natomiast ceny, żyta konsumpcyjnego  – 1,69 % (z 59 na 58 zł/dt), pszenicy paszowej – 1,33 % (z 75 na 74 zł/dt), pszenicy konsumpcyjnej – 1,18 % (z 85 na 84 zł/dt). Wzrosły ceny jęczmienia konsumpcyjnego + 1,49 % (z 67 na 68 zł/dt),  jęczmienia paszowego + 1,45 % (z 69 na 70 zł/dt) oraz kukurydzy + 1,43 % (z 70 na 71 zł/dt).

Cena rzepaku wzrosła o + 1,18 % i wyniosła 172 zł/dt.

     
 

Ceny skupu żywca

Ceny tucznika klasy 1 spadła  o 5,34 % z 6,93 zł/kg na 6,56 zł/kg. Ceny macior wybrakowanych z 5,19 zł/kg na 4,83 zł/kg, spadek o 6,94 %.

Cena żywca wołowego (byki klasy Extra) wzrosła o 4,41 % (z 11,33 na 11,83 zł/kg). Cena krów kl.1 spadła o 0,62 % i wyniosła 8,02 zł/kg.

     
 

Ceny nawozów                                                  

W styczniu ceny nawozów mineralnych w większości przypadków spadły. Jedyny wzrost wystąpił w cenie superfosforatu wzbogaconego 40% + 2,10 % (z 286 na 292 zł/dt). Spadły ceny soli potasowej 60% -3,70 % (z 216 na 208 zł/dt), mocznika z inhibitorem – 1,78 % (z 225 na 221 zł/dt), polifoski 6 – 1,00% (z 299 na 296 zł/dt) oraz saletry amonowej 34% - 0,54 % (z 185 na 184 zł/dt).

     
 

Ceny targowiskowe

W pierwszym miesiącu roku ceny targowiskowe były zróżnicowane, wystąpiły zarówno spadki i wzrosty cen. Największy wzrost wystąpił w cenie żyta z 80 na 89 zł/dt (+ 11,25 %) następnie pszenżyto z 100 na 101 zł/dt (+ 1,00 %). Spadły ceny ziemniaków – 2,66 % (z 263 na 256 zł/dt), jęczmień – 2,50 % (z 120 na 117 zł/dt), pszenica – 0,83 % (z 120 na 119 zł/dt).

     
Zestawienie tabelaryczne
 

Opracowanie: Justyna Kryger

na podstawie "Kujawsko - Pomorskie Notowania cen rolniczych" KPODR w Minikowie,  www.notowania.kpodr.pl
Cena mocznika w formie granulowanej od stycznia do sierpnia, cena mocznika z inhibitorem od września 2021

 

Wróć Drukuj