NawozyData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-07-22Amofoska 4:16:18 BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
268
zł/dt
2022-07-22Polifoska 8:24:24BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
440
zł/dt
2022-07-22Polifoska 6:20:30BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
430
zł/dt
2022-07-22Korn-Kali 40%BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
325
zł/dt
2022-06-30Wapno tlenk. CaO min 80%BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
39
zł/dt
2022-06-25Amofoska 4:16:18 BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
268
zł/dt
2022-06-25Polifoska 6:20:30BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
445
zł/dt
2022-05-01Amofoska 4:16:18 BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
229
zł/dt
2022-05-01Polifoska 6:20:30BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
415
zł/dt
2022-05-01Wapno tlenk. CaO min 80%BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
46
zł/dt
2022-05-01Korn-Kali 40%BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
312
zł/dt
2022-05-01Superfosfat wzbogac. 40%BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
349
zł/dt
2022-04-22Polifoska 8:24:24BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
395
zł/dt
2022-04-22Polifoska 6:20:30BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
390
zł/dt
2022-04-22Mocznik z inhibitoremBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
498
zł/dt
2022-04-22Saletra amonowaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
380
zł/dt
2022-03-25Polifoska 6:20:30BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
390
zł/dt
2022-03-25Saletra amonowaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
435
zł/dt
2022-02-25Polifoska 8:24:24BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
279
zł/dt
2022-02-25Fosforan amonu POLIDAPBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
370
zł/dt
2022-02-25Mocznik z inhibitoremBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
379
zł/dt
2022-02-25Saletra amonowaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
290
zł/dt
2022-01-28Polifoska 8:24:24BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
279
zł/dt
2022-01-28Fosforan amonu POLIDAPBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
359
zł/dt
2022-01-28Mocznik z inhibitoremBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
385
zł/dt
2022-01-28SaletrzakBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
269
zł/dt
2022-01-28Saletra amonowaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
296
zł/dt
2022-01-28Sól potasowa60%BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
258
zł/dt
2021-12-17Fosforan amonu POLIDAPBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
346
zł/dt
2021-12-17SaletrzakBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
256
zł/dt
2021-12-17Saletra amonowaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
268
zł/dt
2021-12-17Sól potasowa60%BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
248
zł/dt
2021-11-30Polifoska 8:24:24BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
268
zł/dt
2021-11-30Saletra amonowaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
268
zł/dt
2021-11-30Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
40
zł/dt
2021-11-30Sól potasowa60%BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
218
zł/dt
2021-10-29Polifoska 8:24:24BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
258
zł/dt
2021-10-29Saletra amonowaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
265
zł/dt
2021-10-29Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
40
zł/dt
2021-10-29Sól potasowa60%BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
218
zł/dt
2021-09-24Polifoska 8:24:24BydgoszczGS Koronowo
217
zł/dt
2021-09-24Polifoska 6:20:30BydgoszczGS Koronowo
212
zł/dt
2021-09-24Wapno tlenk. CaO min 80%BydgoszczGS Koronowo
44
zł/dt
2021-09-24Siarczan potasuBydgoszczGS Koronowo
260
zł/dt
2021-09-24Sól potasowa60%BydgoszczGS Koronowo
157
zł/dt
2021-09-24Superfosfat wzbogac. 40%BydgoszczGS Koronowo
172
zł/dt
2021-09-24Mocznik z inhibitoremBydgoszczGS Koronowo
180
zł/dt
2021-09-24Saletra amonowaBydgoszczGS Koronowo
133
zł/dt
2021-08-31Amofoska 4:16:18 BydgoszczGS Koronowo
125
zł/dt
2021-08-31Polifoska 8:24:24BydgoszczGS Koronowo
220
zł/dt
2021-08-31Polifoska 6:20:30BydgoszczGS Koronowo
220
zł/dt
2021-08-31Fosforan amonu POLIDAPBydgoszczGS Koronowo
275
zł/dt
2021-08-31Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% BydgoszczGS Koronowo
39
zł/dt
2021-08-31SaletrzakBydgoszczGS Koronowo
132
zł/dt
2021-08-31Saletra amonowaBydgoszczGS Koronowo
145
zł/dt
2021-08-31Fosforan amonu POLIDAPBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
275
zł/dt
2021-08-31SaletrzakBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
129
zł/dt
2021-08-31Saletra amonowaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
145
zł/dt
2021-08-31Wapno węgl. gr. CaCO3 min 50% BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
39
zł/dt
2021-08-31Sól potasowa60%BydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
159
zł/dt
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.