Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Program "Czyste Powietrze"

W ramach naboru ciągłego w 2023 roku jest możliwość wnioskowania w ramach Programu Czyste Powietrze. Program realizowany jest do 31.12.2029 roku, a umowy o dofinansowanie będą podpisywane do 29.12.2027 roku. Program ma na celu poprawę jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów szkodliwych dla zdrowia przez wymianę źródła ciepła oraz poprawę efektywności energetycznych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program został wdrożony w 2018 roku, a formą pomocy jest dotacja. Beneficjentami wsparcia są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych domów, jak i wydzielonych lokali w tych budynkach z oddzielną księgą wieczystą oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Poziom dotacji zależny jest od dochodu beneficjenta. Korzystający z dofinansowania może uzyskać dotacje w kwocie:

 * maksymalnie 66 000 zł dla podstawowego poziomu,

 * maksymalnie 99 000 zł dla podwyższonego poziomu,

 * maksymalnie 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania,

 * oraz 1 200 zł na audyt energetyczny.

Dla każdego poziomu dofinansowania przewidziane są trzy opcje wspierania inwestycji, zależne od wyboru nowego rodzaju źródła ciepła lub wykonania tylko termoizolacji. W każdej opcji można wybrać rozmiar inwestycji.

W województwie Kujawsko-Pomorskim piece bezklasowe oraz używane do ogrzewania kominki niespełniające norm zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego, która weszła w życie 01.01.2020 roku, trzeba wymienić na źródło energii z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign) do 01.01.2024. Natomiast kotły klasy 3 i 4 będą musiały być wymienione do 01.01.2028. Lista kotłów spełniających powyższe wymogi, na które można otrzymać dotację, są umieszczone na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/czystepowietrze/.

Wniosek na dofinansowanie należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przez Internet (e-wniosek), w wersji papierowej osobiście lub pocztą. Można również złożyć wniosek w banku i skorzystać z Kredytu Czyste Powietrze. Lista banków, które uruchomiły wyżej wymieniony kredyt znajduje się na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/.

 

Źródło:  https://czystepowietrze.gov.pl/czystepowietrze/

https://bip.mos.gov.pl

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.193.01.0100.01.POL

Fot. pixabay

 


Krzysztof Biel

Specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

STYCZEŃ 2023

 

Wróć Drukuj