Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Będą dopłaty do sprzedanego zboża

Ministerstwo rolnictwa przygotowuje rozporządzenie z powodu dużego spadku cen zbóż aby zrekompensować rolnikom straty spowodowane wojną w Ukrainie.

Wsparcie będzie udzielane producentom rolnym, którzy w okresie od 15.12.2022 do 31.05.2023 roku sprzedali lub sprzedadzą ziarno pszenicy i kukurydzy.

Pomoc będzie udzielone w formie dopłat do jednej tony na podstawie faktur;

  • dla województw; podkarpackiego i lubelskiego 250 zł,
  • dla województw; małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i podlaskiego 200 zł,
  • dla pozostałych województw 150 zł.

Kwota pomocy będzie uzależniona od zadeklarowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierzchni upraw pszenicy i kukurydzy i będzie udzielana do 60 % plonu (referencyjnego) i do powierzchni 50 ha upraw.

Maksymalne kwoty wypłacane do jednego hektara będą wynosić:

  • w województwie podkarpackim i lubelskim: 825 zł do ha pszenicy, 1050 zł do ha kukurydzy,
  • w województwie małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim i podlaskim: 660 zł do ha pszenicy, 840 zł do ha kukurydzy,
  • w pozostałych województwach: 495 zł do ha pszenicy, 630 zł do ha kukurydzy.  

Nabór wniosków będzie trwał w trybie ciągłym do 31.05.2023.

Rolnik składając wniosek musi dołączyć dowód sprzedaży w postaci faktury.

Szczegółowe informacje dotyczące dopłat do sprzedanego zboża umieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/beda-doplaty-do-sprzedanego-zboza


Krzysztof Biel

Specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

 

Wróć Drukuj