Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Wsparcie na zakup i montaż silosów

 

W terminie od dnia 05-06-2023 do dnia 05-07-2023 do ARiMR będzie można składać wnioski o dofinasowanie na zakup silosów służących do magazynowania zboża w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:

INWESTYCJA A1.4.1. - INWESTYCJE NA RZECZ DYWERSYFIKACJI I SKRACANIA ŁAŃCUCHA DOSTAW PRODUKTÓW ROLNYCH I SPOZYWCZYCH, ORAZ BUDOWY ODPORNOSCI PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W ŁAŃCUCHU

CZĘŚĆ INWESTYCJI – WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ ROLNIKÓW I RYBAKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA LUB WPROWADZANIA DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNYCH, SPOŻYWCZYCH, RYBOŁÓSTWA LUB AKWAKULTURY

OSZAR: WSPARCIE INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWANIA SŁUŻĄCEJ ZWIĘKSZANIU ODPORNOŚĆ GOSPODARSTW ROLNYCH NA KRYZYS


O wsparcie może ubiegać się rolnik:

- będący osobą fizyczną pełnoletnią,

- któremu przyznano płatności bezpośrednie za rok 2022 w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 20185 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022r., poz. 1775 i 2727),

- posiadający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki ewidencyjnej/działek ewidencyjnych na której/których będzie zamontowany silos/silosy objęte wsparciem,

- posiadający nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r., poz. 2001, 2727, z 2023 r. poz. 412),

 

Forma wsparcia:

Wsparcie udzielone będzie w formie refundacji:

- do 60% kosztów kwalifikowanych – młody rolnik,

- do 50% kosztów kwalifikowanych – pozostali wnioskodawcy.

 

Limit wsparcia:

- 60 000 zł – w przypadku młodego rolnika,

- 50 000 zł – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

 

Przeznaczenie wsparcia:

1. Zakup nowego silosu.

2. Zakup nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część, wyposażenia silosu, w tym:

 • wentylatorów lub odpylających wentylatorów ssących z adapterem,
 • czujników, sond i czytników pomiaru poziomu zasypu silosu, temperatury lub wilgotności,
 • przenośników kubełkowych i wieży do tych przenośników z drabiną, pomostami i kotwami, przenośników ślimakowych (z koszem zasypowym albo bez kosza), przenośników zgarniakowych (redlerów), przenośników pneumatycznych (dmuchawy),
 • podpór przenośników,
 • podajników łopatkowych lub łańcuchowych,
 • rękawów rozładowczych,
 • koszy przyjęciowych,
 • nagrzewnic elektrycznych,
 • kanałów napowietrzających,
 • rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór,
 • drabin (wejściowych, wewnętrznych, dachowych),
 • zasuwy wysypowej,
 • workowników,
 • oprogramowania,
 • innych urządzeń lub wyposażenia, o ile wnioskodawca wykaże, że ich zakup i montaż są niezbędne do funkcjonowania silosu i są jego integralną częścią.

3. Montaż i transport silosu wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część, w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów zakupu silosu, jego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część tego wyposażenia.


Wnioski będzie można składać na pomocą platformy ePUE ARiMR.

https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-budowe-silosow

 

Źródło:
https://www.gov.pl/web/arimr
https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Fot. pexels


Michał Mazur
Specjalista ds. ekonomiki
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
MAJ 2023

 

 

Wróć Drukuj