Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

 

Po rekordowych cenach skupu zbóż w 2022 roku stawki, za jakie rolnicy mogą sprzedać swoje plony, sukcesywnie spadają. Poniżej prezentujemy porównanie cen najpopularniejszych gatunków zbóż z października 2022 do analogicznego okresu tego roku. 

 

Pszenica konsumpcyjna

W październiku 2022 r. pszenicę konsumpcyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego można było sprzedać w średniej cenie 150 zł/dt, w tym roku w tym samym okresie średnia cena skupu to 87 zł/dt. W ciągu roku cena sukcesywnie spadała, począwszy od listopada 2022 r. do maja 2023 r., w lipcu nastąpił niewielki wzrost ceny. Od tego czasu aż do chwili obecnej cena utrzymuje się średnio na tym samym poziomie.

Pszenica paszowa

Na 24 października 2022 r. pszenica paszowa w piku cenowym wyniosła 153 zł/dt (średnio w tym miesiącu 2022 r. 142,50 zł/dt). Najniższa cena na przestrzeni roku wyniosła 68 zł/dt taką cenę zanotowano 11 czerwca 2023 r., powtórzyła się ona 18 czerwca i 9 września. W październiku tego roku średnia cena skupu pszenicy paszowej wyniosła 75 zł/dt, jest to o 67 zł mniej niż rok temu. W ciągu roku cena spadała od początku listopada 2022 r. do połowy czerwca 2023 r., później nastąpił niewielki wzrost. Od tego czasu aż do chwili obecnej cena skupu pszenicy paszowej utrzymuje się na względnie stałym poziomie - około 77 zł/dt.

 

Jęczmień paszowy

Cena jęczmienia paszowego od końca listopada 2022 zaczęła sukcesywnie spadać - trend spadkowy, który rozpoczął się pod koniec 2022 roku, trwał do końca maja 2023 r., następnie doszło do względnej stabilizacji ceny. Średnia cena sprzedaży w październiku zeszłego roku wyniosła 120 zł/dt, a w analogicznym okresie tego roku 68 zł/dt, co daje spadek o 52 zł/dt. W trakcie roku najwyższa zanotowana cena jęczmienia paszowego to 135 zł/dt (cenę taką zanotowano 24.10 i 18.11.2022 r.), natomiast najniższą cenę skupu jęczmienia paszowego w województwie kujawsko-pomorskim, która wyniosła 60 zł/dt, zanotowano 24 maja 2023 r., w kolejnych miesiącach cena ta powtórzyła się parokrotnie.

 

Pszenżyto paszowe

Cena pszenżyta paszowego zmieniła się w ciągu roku, najwyższa cena wynosząca 140 zł/dt została zanotowana na koniec października 2022 roku, najniższa natomiast cena 60 zł/dt wystąpiła pod koniec maja 2023 roku. W trakcie trwania roku cena malała, spadek rozpoczął się na koniec listopada 2022r. a zakończył w maju 2023 r., najbardziej zróżnicowany okres wahania cen wystąpił w czerwcu 2023 roku, kiedy to cena pszenżyta zmieniała się z tygodnia na tydzień. Okres od początku lipca do dnia dzisiejszego charakteryzuje się raczej stabilną ceną wynoszącą średnio 70 zł/dt.

 

Żyto paszowe

Wraz z początkiem listopada 2022 roku cena żyta paszowego wyniosła 125 zł/dt, jest to najwyższa cena w województwie kujawsko-pomorskim na przestrzeni badanego okresu, najniższa natomiast cena w czasie trwania roku wyniosła 53 zł/dt - cena ta została zanotowana po raz pierwszy 28 maja 2023 roku, następnie powtórzyła się kilkukrotnie. W cenach żyta paszowego na przestrzeni roku występowały duże wahania, w tym gatunku zboża nie można mówić o sukcesywnym spadku cen, jak w przypadku wcześniej opisanych zbóż, ceny już w październiku 2022 roku wahały się od 120 do 102 zł/dt. Niniejsze zmiany cen doskonale widoczne są na powyższym wykresie.

 

Kukurydza sucha

Cena kukurydzy suchej na przestrzeni roku zmieniała się znacząco, pierwszy spadek ceny ze 130 na 100 zł/dt wystąpiła na początku grudnia 2022 roku, w późniejszym okresie cena zmieniała się dynamicznie - z tygodnia na tydzień występowały wzrosty i spadki. Względna stabilizacja cen rozpoczęła się w połowie maja 2023 - cena na poziomie około 80 zł/dt, następnie w okresie od II połowy lipca do I połowy sierpnia wystąpiły wahania, by w II połowie sierpnia ponownie doszło do względnej stabilizacji ceny na poziomie około 75 zł/dt.

 

Rzepak

W cenie rzepaku na przestrzeni roku występowało kilka okresów względnej stabilizacji cen, przerywane wahaniami, co bardzo dobrze widać na powyższym wykresie. Najwyższa cena w ciągu roku to 305 zł/dt - cena ta została zanotowana 13 października 2022 roku, natomiast najniższa cena - 146 zł/dt, to cena z dnia 11 czerwca 2023 r. 

W poniższej tabeli zawarte zostały dane porównawcze cen zbóż i rzepaku, porównane zostały średnie ceny sprzedaży plonów rolnych w zł/dt na dzień 30.10.2022 i 30.10.2023 roku. W niniejszej tabeli doskonale widoczny jest znaczny spadek cen wszystkich zbóż opisywanych w niniejszym artykule. Największy spadek ceny wystąpił w cenie pszenżyta paszowego, jest to spadek o połowę ceny z analogicznego okresu zeszłego roku (z rok temu 140 zł/dt na aktualnie 70zł/dt).

Tabela.1 Porównanie cen produktów rolnych z dnia 30.10.2022 do 30.10.2023 roku, ceny podane w zł/dt.

Gatunek zboża

Cena na dzień 30.10.2022r. podana w zł/dt

Cena na dzień 30.10.2023r. podana w zł/dt

Pszenica konsumpcyjna

150

87

Pszenica paszowa

153

75

Jęczmień paszowy

120

68

Pszenżyto paszowe

140

70

Żyto paszowe

125

58

Kukurydza sucha

140

68

Rzepak

300

167

*Własne opracowanie tabeli na podstawie Kujawsko-Pomorskich Notować Cen Rolniczych

Ceny płodów rolnych mogą zmieniać się dosłownie z dnia na dzień. Aby być na bieżąco ze zmianami na rynku, warto śledzić ceny, jakie oferują skupy w okolicy. Strona Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych (na podstawie której napisany został niniejszy artykuł) prowadzona przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, zbiera dane o możliwych cenach sprzedaży oraz zakupu płodów rolnych na terenie całego województwa. Ceny te są rzetelne zbierane przez doradców KPODR i regularnie zamieszczane na stronie internetowej. Na wyżej wymienionej stronie można znaleźć również ceny żywca, nawozów, ceny targowiskowe oraz wiele artykułów tematycznych dotyczących podatków, dotacji, zarządzania gospodarstwem rolnym jak również Europejskich Rynków Rolnych.

 

Źródło:

https://www.notowania.kpodr.pl/

Fot. pixabay

 


Anna Łuksztet

Specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

LISTOPAD 2023

Wróć Drukuj