Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Rozliczenie PIT

 

30 kwietnia to ostateczny termin na rozliczenie się z osiągniętych przychodów w 2023 r. W zależności od swojej formy zarobkowej, należy sporządzić odpowiednie zeznanie podatkowe.

Zeznania podatkowe można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. Najprostszym sposobem na rozliczenie się jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT, do czego nieustannie zachęca Ministerstwo Finansów.

W 2024 r. MF umożliwiło w Twój e-PIT rozliczenie przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Co za tym idzie, Twój e-PIT umożliwia złożenie zeznań podatkowych, takich jak np.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-39 a także oświadczenia PIT-OP i informacji PIT-DZ.

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Do e-Urzędu Skarbowego możemy się zalogować na 2 sposoby:

 1. Przez login.gov.pl to jest profil zaufany, mObywatel, e-dowód lub bankowość elektroniczną.
 2. Danymi autoryzującymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów, kwota nadpłaty/ podatku do zapłaty za rok ubiegły).

(Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – zaloguj się przez login.gov.pl lub aplikację.

Na stronie www.podatki.gov.pl (https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-jak-go-zlozyc-krok-po-kroku/) znajdziemy instrukcję – jak krok po kroku złożyć poszczególny PIT.

Jaki formularz wybrać?

PIT-37 – najbardziej powszechna deklaracja podatkowa składana przez osoby, które otrzymują przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, np. pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista. 

Deklaracja dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (12% i 32%). PIT-37 rozliczamy na podstawie otrzymanego PIT-11 (termin na otrzymanie PIT-11 upłynął 28 lutego 2024 r.).

Proszę pamiętać, że zeznanie należy złożyć również w przypadku, gdy uzyskujemy wyłącznie przychód zwolniony z podatku w związku ze stosowaniem ulgi dla młodych (do 26 r. ż.).

PIT-36 – deklaracja dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Deklarację tą wybierają osoby, które w poprzednim roku prowadziły:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, albo

uzyskiwały przychody z :

 • tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • ze źródeł krajowych, od których płatnik nie przekazuje Ci informacji o wysokości Twoich dochodów (sam odpowiadasz w pełni za wyliczenie i zapłatę swoich podatków i zaliczek na podatek),
 • ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników.

PIT-39 – składają podatnicy którzy w roku podatkowym rozliczają przychód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa do domu mieszkalnego itp.) oraz z zamiany nieruchomości i praw.

 

Rozliczając się należy pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy uzyskujemy przychody z różnych źródeł (np. etat + działalność opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) będzie trzeba złożyć dwa różne zeznania podatkowe. W innej sytuacji podatnik składający PIT-36 może być zobowiązany do złożenia oprócz PIT-36 również PIT-38 i PIT-28 w zależności od sytuacji. Każdą sytuację należy oddzielnie przeanalizować a przy wypełnianiu zeznania podatkowego, trzeba również wziąć pod uwagę takie możliwości jak:

 • różne ulgi,
 • rozliczenie się wspólnie z małżonkiem,
 • osoby samotnie wychowujące dzieci,
 • rozliczenie straty z lat ubiegłych.

Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2023 r., to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Niezłożenie deklaracji grozi odpowiedzialnością karną skarbową!

 

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit
Fot. PIXABAY


 

Marta Knop-Kołodziej
Gł. specjalista ds. podatków
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gosodarstwem Rolnym
MARZEC 2024

Wróć Drukuj