Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie


Opracowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: 

                                                                                                                                                                                                     

    ⇒ Raporty Tygodniowe      -  o sytuacji na rynku zbóż, mięsa i produktów mlecznych

 

     ⇒ Raporty Miesięczne         -  o sytuacji na rynku rolno-żywnościowym

  •  

 

     ⇒ Broszury Rynkowe          -  rynek zbóż, mleka, owoców, warzyw

 

        ⇒ Sytuacja podażowo - popytowa i cenowa na podstawowych rynkach rolnych 

                        * Sytuacja podażowo - popytowa i cenowa na rynku DROBIU 

 

Aktualności rynkowe: 

 

Aktualności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 

 

 

 

   Źródło:KOWR

Wróć Drukuj