Siew zbóż


Siew zbóżData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2022-09-27Siew zbóżGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
210.00
zł/ha
2022-09-22Siew zbóżChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
150.00
zł/ha
2022-09-15Siew zbóżInowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
170.00
zł/ha
2022-09-15Siew zbóżInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
180.00
zł/ha
2022-09-09Siew zbóżRadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
250.00
zł/ha
2022-09-01Siew zbóżŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
280.00
zł/ha
2022-08-31Siew zbóżSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
220.00
zł/ha
2022-08-26Siew zbóżToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
220.00
zł/ha
2022-08-18Siew zbóżInowrocławELEWATOR JANIKOWO
200.00
zł/ha
2022-07-29Siew zbóżMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
300.00
zł/ha
2022-07-29Siew zbóżWąbrzeźnoObrót sąsiedzki - powiat wąbrzeski
210.00
zł/ha
2022-07-29Siew zbóżNakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
220.00
zł/ha
2022-07-28Siew zbóżBydgoszczObrót sąsiedzki - powiat bydgoski
200.00
zł/ha
2022-07-28Siew zbóżŻninObrót sąsiedzki - powiat żniński
130.00
zł/ha
2022-07-27Siew zbóżWłocławekObrót sąsiedzki - gmina Chodecz
180.00
zł/ha
2022-06-29Siew zbóżMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
280.00
zł/ha
2022-06-29Siew zbóżSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
160.00
zł/ha
2022-06-15Siew zbóżInowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
170.00
zł/ha
2022-06-15Siew zbóżInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
170.00
zł/ha
2022-06-03Siew zbóżChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
190.00
zł/ha
2022-05-27Siew zbóżLipnoObrót sąsiedzki - powiat lipnowski
250.00
zł/ha
2022-05-27Siew zbóżLipnoRolprzem - Nowopole
270.00
zł/ha
2022-05-22Siew zbóżToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
180.00
zł/ha
2022-05-22Siew zbóżŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
160.00
zł/ha
2022-05-19Siew zbóżNakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
220.00
zł/ha
2022-05-17Siew zbóżWłocławekObrót sąsiedzki - gmina Chodecz
180.00
zł/ha
2022-05-05Siew zbóżRadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
170.00
zł/ha
2022-04-13Siew zbóżGolub-DobrzyńObrót sąsiedzki - powiat golubsko-dobrzyński
190.00
zł/ha
2022-04-03Siew zbóżBydgoszczObrót sąsiedzki - powiat bydgoski
160.00
zł/ha
2022-03-29Siew zbóżGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
170.00
zł/ha
2022-03-28Siew zbóżŻninObrót sąsiedzki - powiat żniński
170.00
zł/ha
2022-03-25Siew zbóżToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
230.00
zł/ha
2022-03-25Siew zbóżMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
230.00
zł/ha
2022-03-25Siew zbóżChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
160.00
zł/ha
2022-03-24Siew zbóżRadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
150.00
zł/ha
2022-03-24Siew zbóżŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
160.00
zł/ha
2022-03-23Siew zbóżWłocławekObrót sąsiedzki - gmina Chodecz
180.00
zł/ha
2022-03-22Siew zbóżBrodnicaSław - Rol
170.00
zł/ha
2022-03-17Siew zbóżInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
160.00
zł/ha
2022-03-17Siew zbóżInowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
170.00
zł/ha
2021-10-29Siew zbóżMogilnoObrót sąsiedzki - powiat mogileński
180.00
zł/ha
2021-10-29Siew zbóżChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
150.00
zł/ha
2021-10-27Siew zbóżGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
180.00
zł/ha
2021-10-27Siew zbóżInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
180.00
zł/ha
2021-10-27Siew zbóżInowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
180.00
zł/ha
2021-10-26Siew zbóżSępólno KrajeńskieObrót sąsiedzki - powiat sępoleński
160.00
zł/ha
2021-10-10Siew zbóżAleksandrów KujawskiObrót sąsiedzki - gmina Zakrzewo
180.00
zł/ha
2021-10-10Siew zbóżAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
180.00
zł/ha
2021-10-08Siew zbóżToruńObrót sąsiedzki - powiat toruński
190.00
zł/ha
2021-10-05Siew zbóżRadziejówObrót sąsiedzki - powiat radziejowski
110.00
zł/ha
2021-09-30Siew zbóżGrudziądzObrót sąsiedzki - powiat grudziądzki
180.00
zł/ha
2021-09-29Siew zbóżBydgoszczCGFP Wojnowo
250.00
zł/ha
2021-09-29Siew zbóżInowrocławObrót sąsiedzki - powiat inowrocławski
180.00
zł/ha
2021-09-29Siew zbóżInowrocławUsługi Rolnicze Tomasz Mróz
180.00
zł/ha
Min : 110.00 zł/ha
Max : 300.00 zł/ha
Średnia : 190.74 zł/ha
1

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.