PszenicaData Towar Powiat Kontrahent Cena netto
2021-12-21Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
123
zł/dt
2021-12-21Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
125
zł/dt
2021-12-19Pszenica paszowaŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
115
zł/dt
2021-12-17Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
130
zł/dt
2021-12-17Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
135
zł/dt
2021-12-17Pszenica paszowaBydgoszczAgro Kłos - Wtelno
120
zł/dt
2021-12-17Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczAgro Kłos - Wtelno
125
zł/dt
2021-12-17Pszenica paszowaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
120
zł/dt
2021-12-17Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
124
zł/dt
2021-12-17Pszenica paszowaBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
116
zł/dt
2021-12-17Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
122
zł/dt
2021-12-17Pszenica paszowaToruńFHU Rafał Bober
116
zł/dt
2021-12-17Pszenica konsumpcyjnaToruńFHU Rafał Bober
122
zł/dt
2021-12-17Pszenica paszowaWąbrzeźnoElewarr - Wąbrzeźno
116
zł/dt
2021-12-17Pszenica konsumpcyjnaWąbrzeźnoElewarr - Wąbrzeźno
122
zł/dt
2021-12-17Pszenica paszowaGolub-DobrzyńDe Heus Golub-Dobrzyń
125
zł/dt
2021-12-17Pszenica paszowaRypinCedrob Rypin
130
zł/dt
2021-12-17Pszenica paszowaChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
110
zł/dt
2021-12-16Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
130
zł/dt
2021-12-16Pszenica paszowaInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
100
zł/dt
2021-12-16Pszenica paszowaRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
120
zł/dt
2021-12-16Pszenica konsumpcyjnaRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
126
zł/dt
2021-12-16Pszenica paszowaRadziejówMłyn w Dobrem
125
zł/dt
2021-12-16Pszenica konsumpcyjnaRadziejówMłyn w Dobrem
127
zł/dt
2021-12-14Pszenica konsumpcyjnaGrudziądzMłyny P-H T Michalczyk - Szczepanki
133
zł/dt
2021-12-13Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
122
zł/dt
2021-12-13Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
125
zł/dt
2021-12-10Pszenica paszowaNakło nad NoteciąObrót sąsiedzki - powiat nakielski
110
zł/dt
2021-12-10Pszenica paszowaNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
128
zł/dt
2021-12-10Pszenica konsumpcyjnaNakło nad NoteciąLechpol - Szubin
130
zł/dt
2021-12-10Pszenica paszowaToruńFHU Rafał Bober
125
zł/dt
2021-12-10Pszenica konsumpcyjnaToruńFHU Rafał Bober
130
zł/dt
2021-12-10Pszenica paszowaAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
121
zł/dt
2021-12-10Pszenica konsumpcyjnaAleksandrów KujawskiPHU Sławomir Matusiak
126
zł/dt
2021-12-10Pszenica paszowaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
126
zł/dt
2021-12-10Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczSawi-Bionex Sp. z o.o.
128
zł/dt
2021-12-10Pszenica paszowaBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
116
zł/dt
2021-12-10Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczElewarr - Magazyn w Koronowie
125
zł/dt
2021-12-10Pszenica paszowaBydgoszczAgro Kłos - Wtelno
120
zł/dt
2021-12-10Pszenica konsumpcyjnaBydgoszczAgro Kłos - Wtelno
125
zł/dt
2021-12-10Pszenica paszowaŚwiecie nad WisłąObrót sąsiedzki - powiat świecki
110
zł/dt
2021-12-10Pszenica paszowaWąbrzeźnoElewarr - Wąbrzeźno
116
zł/dt
2021-12-10Pszenica konsumpcyjnaWąbrzeźnoElewarr - Wąbrzeźno
125
zł/dt
2021-12-10Pszenica paszowaChełmnoObrót sąsiedzki - powiat chełmiński
110
zł/dt
2021-12-10Pszenica paszowaRypinCedrob Rypin
133
zł/dt
2021-12-10Pszenica paszowaGolub-DobrzyńDe Heus Golub-Dobrzyń
130
zł/dt
2021-12-09Pszenica paszowaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
122
zł/dt
2021-12-09Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAl - Samer - Elewator Włocławek
125
zł/dt
2021-12-09Pszenica konsumpcyjnaInowrocławZPZM - Kruszwica
132
zł/dt
2021-12-09Pszenica paszowaInowrocławFerma Kościelec M i D Bąkowscy
100
zł/dt
2021-12-09Pszenica paszowaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
130
zł/dt
2021-12-09Pszenica konsumpcyjnaWłocławekAgro - Sław Sławomir Humański
135
zł/dt
2021-12-09Pszenica konsumpcyjnaGrudziądzMłyny P-H T Michalczyk - Szczepanki
133
zł/dt
2021-12-08Pszenica paszowaRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
120
zł/dt
2021-12-08Pszenica konsumpcyjnaRadziejówLechpol - Piotrków Kujawski
125
zł/dt
2021-12-08Pszenica paszowaRadziejówMłyn w Dobrem
125
zł/dt
2021-12-08Pszenica konsumpcyjnaRadziejówMłyn w Dobrem
128
zł/dt

Ceny nie stanowią oferty handlowej a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen


Szanowny Gościu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W KUJAWSKO-POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, zwany w dalszej części KPODR Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (adres: Minikowo 1, 89-122 Minikowo, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27, adres mail: sekretariat@kpodr.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KPODR, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Romanem Gibaszkiem w siedzibie Administratora, telefonicznie 52 386 72 45, 663 731 881 lub na adres mail: roman.gibaszek@kpodr.pl.
3. Podstawa prawna
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Cele przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
5. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:
8. Prawo wniesienia skargi
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez KPODR Pani/Pana danych. KPODR przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że KPODR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla KPORD ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10. Prawo cofnięcia zgody
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany w
11. Informacja o dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Informacja dotycząca Monitoringu
1) Obiekty KPODR są objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.