Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie

PUBLIKACJE / SZKOLENIA 
Prezentacje 

 
 
 

     

     

           
 
 
Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych - płatności bezpośrednie, warunkowość, ekoschematy 12.04.2024     Krajowy System eFaktur - nowy obowiązek 31.01.2024      Inwestycje w gosodarstwach rolnych w zakresie OZE - zasady udzielania pomocy 25.01.2024              
                           
       
   
   
 
Wsparcie na inwestycje w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach KPO 03.01.2024     Wsparcie na wymianę pokryć dachowych szkodliwych dla zdrowia lub środowiska 12.12.2023     

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług 4.12.2023 

   

Kontrola podatkowa - prawa i obowiązki podatnika 28.11.2023 

   

Jak legalnie zatrudnić pracownika w rolnictwie? 27.11.2023 

 
 

 
   
   
   
   
 

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE - zasady udzielania pomocy 15.11.2023

    Wsparcie inwestycji rolników w zakresie rolnictwa 4.0 - zasady udzielania pomocy 14.11.2023    

Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami - zasady udzielania pomocy 8.11.2023

   

Rozwój małych gospodarstw - zasady udzielania pomocy 24.08.2023

   

Premie dla młodych rolników - zasady udzielania pomocy 18.08.2023 

 
 

 
                 
Ekoschematy - nowy rodzaj płatności
bezpośrednich w 2023 r. 14.04.2023
    Płatności bezpośrednie, warunkowość i związane
z nimi wymogi w 2023 r. 14.04.2023
    Wsparcie w ramach Planu Strategicznego
dla WPR na lata 2023-2027 27.02.2023
    Modernizacja gospodarstw rolnych 20.01.2023      

Wymiana pokryć dachowych
z materiałów szkodliwych 14.10.2022