Ceny rolnicze - Kujawsko-Pomorskie Notowania Cen Rolniczych – KPODR w Minikowie

DOTACJE            
   

                           
  Dotacja na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - wnioski od 20 lutego do 20 marca 2024
                           
           
 

 
    
           
  Nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej
 
    Wsparcie dla młodych rolników      Ruszył nabór na zwrot akcyzy - do konca sierpnia wnioski     Usługi rolnicze i leśnicze - nabór   do 21 października     Ograniczenie skutków
prawdopodobnych klęsk
   
 
 
   
 
               
   

Dotacja na inwestycje w bioasekurację i zapobieganie powodziom
 

    Program "Czyste Powietrze"     "Nawadnianie w gospodarstwie" - wnioski od 31 stycznia do 15 marca 2023 r.     Wsparcie na inwestycje w nawadnianie i zieloną energię - WYDŁUŻONY TERMIN - wnioski do 15 marca 2023     Będą dopłaty do sprzedanego zboża (pszenica i kukurydza)    
   

     

     

     

     

   
   

Płatności bezpośrednie i związane z nimi wymogi w 2023 roku
 

    Ekoschematy - nowy rodzaj płatnosci bezpośrednich     Wsparcie na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych     Nowe zasady przyznawania premii dla
młodych rolników w 2023 r. 
    Wsparcie rozwoju małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego 2023-2027    
   

     

     

               
                               
  Wsparcie na zakup i montaż silosów      Modernizacja gospodarstw rolnych      Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej - nabór wniosków od 25 stycznia do 23 lutego 2024